5 Hafalan Surah Pendek Solat untuk Anak

Sebagai orang tua, kamu wajib mendidik anak dengan diimbangi nilai-nilai agama Islam. Hal ini sebagai upaya untuk membuat anak paham akan pentingnya agama yang dianut dalam kehidupan.

Salah satu pendidikan dasar yang bisa kamu berikan adalah dengan mengajarkannya hafalan surah pendek solat untuk anak.

5 Hafalan Surah Pendek Solat untuk Anak

Hafalan surah pendek solat untuk anak memang banyak macamnya.

Namun enggak semua hafalan tersebut dapat dimengerti oleh anak dengan cepat, karena tiap bacaannya memiliki kerumitan masing-masing.

Makanya sebagai orang tua, kamu bisa mengajarkan anakmu dengan bacaan surah pendek solat, dimulai dari yang termudah.

Setelah anak fasih mengucapkan bacaan tersebut, kamu bisa mengerjakannya dengan hafalan surah baru yang mungkin lebih panjang dari sebelumnya.

Pentingnya Mendampingi Anak Saat Belajar Solat

Solat adalah salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Muslim di dunia.

Bisa dibilang solat adalah tiang agama, karena ini adalah cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan pencipta, yakni Allah SWT.

Sehingga tak heran bila orang tua menyuruh kita untuk taat menunaikan ibadah solat, karena memang perkara masalah kehidupan ataupun maut hanya Tuhan yang tahu.

Anjuran ini pula bakal terus berlaku hingga kamu memiliki anak.

Dimana sudah sepatutnya kamu bersama pasangan mengenalkan anak pada solat, termasuk pula hafalan surah pendek solat untuk anak.

Bahkan ketika anak telah mencapai usia 10 tahun, kamu dianjurkan untuk lebih tegas dalam memerintahkan solat pada anak sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW.

5 Hafalan Surah Pendek Solat untuk Anak

Jadi, sudah tahukan pentingnya mengajarkan anak solat sedari dini?

Nah biar makin afdal dalam memberikan tauladan yang baik untuk buah hatimu, berikut CekAja berikan ulasan menarik mengenai lima hafalan surah pendek solat untuk anak.

1. Surah Al-Fatihah

Hafalan surah pendek solat untuk anak yang pertama dan paling umum digunakan sebagai surah pembuka sewaktu memulai solat adalah Al-Fatihah.

Surah ini merupakan induk dari kitab suci agama Islam yakni Al Quran, karena berada di halaman pertama bacaan 30 juz.

Keutamaan dari surah Al-Fatihah sendiri banyak dijelaskan oleh para ulama besar di seluruh dunia, melalui karya-karya ternama seperti tafsir dan tasawuf.

Salah satu keistimewaannya adalah untuk perantara dalam pengobatan. Dengan terdiri dari 7 ayat, berikut bacaan surah Al-Fatihah beserta artinya:

 • Bismillahirrahmanirrahiim, Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang
 • Alhamdulillahirabbilalamiin, Segala puji hanya untuk Allah; seru sekalian alam
 • Arrahmaa nirrahim, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
 • Maalikiyaumiddin, Yang Merajai Hari Pembalasan
 • Iyyakanabuduwa iyya kanas ta’iin, Hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan
 • Ihdinas siratal mustaqim, Tunjukilah kami jalan yang lurus
 • Siratallazina an’amtaalaihim gairil maghdhubialaihim wa laddallin, Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat

2. Surah Al-Ikhlas

Hampir semua umat muslim pasti pernah melafalkan surah Al-Ikhlas ketika sholat.

Karena memang, surah ini merupakan salah satu surah pendek yang sangat mudah untuk dihafalkan terutama buat anak-anak.

Surah ke-112 dalam Al Quran ini tergolong dalam Surah Makkiyah yang mengandung makna ke-Esaan Allah SWT dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadap kuasa-Nya.

Salah satu bentuk keistimewaan dari surah ini adalah dimudahkan jalannya menuju ke surga.

Dan berikut bacaan dari surah Al-Ikhlas sebagai salah satu hafalan surah pendek solat untuk anak.

 • Qul huwallahu ahad, Katakanlah; “Dialah Allah, Yang Maha Esa”
 • Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu
 • Lam yalid wa lam yulad, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan
 • Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia

(Baca Juga: #DiRumahAja Sambil Mendongeng untuk Membantu Tumbuh Kembang Anak)

3. Surah Al-Lahab

Hafalan surah pendek solat untuk anak yang berikutnya adalah surah Al-Lahab.

Ini merupakan surah ke-111 dalam Al Quran yang disebut pula sebagai surah Al-Massad. Nama surah ini diambil dari ayat ketiganya, yakni kata Al Lahab yang artinya gejolak api.

Terdapat sepenggal kisah menarik dari surah Al-Lahab, yang mana paman Nabi Muhammad SAW, Abu Lahab beserta istrinya diancam siksa api neraka akibat perbuatannya sendiri.

 • Tabbat yadaa abiilahabiwwatab, Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia akan benar-benar binasa
 • Maa aghna anhumaluhu wamaa kasab, Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan
 • Sayaslaa naa rondza tallahab, Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka
 • Wamrooatuhu hamma latal hatob, Dan begitu pula istrinya sang pembawa kayu bakar (penyebar fitnah)
 • Fiijidihaa hablummimmasad, Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal

4. Surah An-Nas

Selain dapat dilafalkan ketika sedang dalam kondisi tertekan, surah An-Nas juga dapat kamu ajarkan sebagai hafalan surah pendek solat untuk anak.

Surah ini merupakan surah penutup dalam Al Quran yang terdiri dari 6 ayat.

Maknanya sendiri adalah menganjurkan kepada umat manusia untuk meminta, dan memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala hasutan jahat setan, yang merusak pikiran dan tubuh manusia.

 • Qul a’uzu birabbin nas, Katakanlah; “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia”
 • Malikin nas, Raja manusia
 • Ilahin nas, Sembahan manusia
 • Min syarril waswasil khannas, Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi
 • Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia
 • Minal jinnati wan nas, Dari golongan jin dan manusia

5. Surah An-Nasr

Hafalan surah pendek solat yang terakhir adalah An-Nasr.

Surah ini memiliki jumlah bacaan ayat yang pendek seperti surah Al-Ikhlas, dimana An-Nasr termasuk dalam golongan surah Madaniyah, surah yang diturunkan di kota Madinah.

Inti dari surah yang berjumlah 3 ayat ini adalah pertolongan yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada seluruh umat-Nya di muka bumi dan bahwa agama Islam kelak akan memperoleh kemenangan.

 • Iza ja anasrullahi wal fath, Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
 • Wara aitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah
 • Fa sabbih bihamdi rabbika wastagfirh innahu kana tawwaba, Maka bertasbilah dengan nama Tuhanmu dan mohon ampunan kepada-Nya, Sesungguhnya Dia Zat yang Maha Penerima Tobat

Nah itulah kelima hafalan surah pendek solat untuk anak yang bisa kamu coba ajarkan pada buah hati.

Dapatkan informasi menarik lainnya seputar gaya hidup, strategi kelola keuangan hingga cara memilih produk finansial yang tepat hanya di CekAja.com